Epok

Epok är klassisk och robust. Här framträder karmen tydligt och ger en förnimmelse av tidigt 1900-tal.
Tätvuxen kvalitetsfuru, ytbehandlad med vit kvalitetsfärg bidrar till ett gott resultat. 
Du kan även få insidan i andra träslag och valfri kulör eller lack.Insidan kan fås med slätprofil eller med Allmogestil(standard).
Utsidan är alltid i aluminium alltså det bästa av två världar.Inåtgående fönster medför enkel fönsterputsning. Fönsterdörren kan fås såväl inåt- som utåtgående.2+1 ELLER 3-GLAS öppningsbara och fast karm.
Det kopplade fönstrets prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion eller 3-glaslösningen med fönsterputs på endast 2 sidor.Tryggt vädringsbeslagVäljer du ett fönster med kipp-drehfunktion får du ett behagligt ventilationsläge med bibehållen intrångssäkerhet.
Tillbehör
Olika ventiler, handtag, lås, barnsäkerhet, poster/spröjs, persienner och m.m – allt efter dina behov. Standardglas med energibeläggning och argon, eller det glas du önskar.

Epok LFI 1103

Epok LFI 1103 Fast fönster 3-glas, glasat inifrån

Epok LFI 1273

Epok LFI 1273 Fast fönster 3-glas, glasat inifrån

Epok LFI 1273

Epok LFI 1273 Fast fönster 3-glas, glasat inifrån

Epok LIF 1101

Epok LIF 1101 Sidohängt fönster 2+1-glas

Epok LIF 1103

Epok LIF 1103 Sidohängt fönster 3-glas

Epok LIF 1271

Epok LIF 1271 Sidohängt fönster 2+1-glas

Epok LIF 1273

Epok LIF 1273 Sidohängt fönster 3-glas

Epok LKF 1101

Epok LKF 1101 Sidohängt kipp/dreh fönster 2+1-glas

Epok LKF 1103

Epok LKF 1103 Sidohängt kipp/dreh fönster 3-glas

Epok LKF 1271

Epok LKF 1271 Sidohängt kipp/dreh fönster 2+1-glas

Sida 1 av 2