Standard

Standard är modellen som varit med sedan starten - den blir aldrig omodern. Designmässigt kännetecknas Standard av en slät utsida där karm, båge och glas ligger i samma liv.
Tätvuxen kvalitetsfuru, ytbehandlad med vit kvalitetsfärg bidrar till ett gott resultat. Du kan även få insidan i andra träslag och valfri kulör eller lack.
Insidan kan fås med slätprofil(standard) eller med Allmogestil. Utsidan är alltid i aluminium alltså det bästa av två världar.
Inåtgående fönster medför enkel fönsterputsning. Fönsterdörren kan fås såväl inåt- som utåtgående.
2+1 ELLER 3-GLAS
Det kopplade fönstrets prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion eller 3-glaslösningen med fönsterputs på endast 2 sidor.
Väljer du ett fönster med kipp-drehfunktion får du ett behagligt ventilationsläge med bibehållen intrångssäkerhet.
Tillbehör
Olika ventiler, handtag, lås, barnsäkerhet, poster/spröjs, persienner och m.m – allt efter dina behov. Standardglas med energibeläggning och argon, eller det glas du önskar.

Standard LFU 953

Standard LFU 953 Fast fönster 3-glas, glasat utifrån

Standard LIF 951

Standard LIF 951 Sidohängt fönster 2+1-glas

Standard LIF 953

Standard LIF 953 Sidohängt fönster 3-glas

Standard LKF 951

Standard LKF 951 Sidohängt kipp/dreh fönster 2+1-glas

Standard LKF 953

Standard LKF 953 Sidohängt kipp/dreh fönster 3-glas

Standard LIF 953-LIF 95x

Standard LIF 953-LIF 95x Sidohängt/Fast fönster 2+1-glas och 3-glas